​През 2012 г. Русенският университет регистрира в Патентното ведомство на Република България марката „РУСЕНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ". Занапред, ежегодно, през м.май под това име ще се провежда изложение на земеделска, автомобилна, електронна, компютърна и управляваща техника, а също и на еко-продукти и услуги.

Линк към файл: Марка "Русенско изложение"​