• Шеста международна конференция за енергийна ефективност и аграрно инженерство. Повече.
  • Русенският университет усъвършенства с европейско финансиране системата си за академично кариерно развитие. Повече.
  • Проф.Христо Белоев стана "Доктор Хонорис Кауза" на румънския университет в Бъкау. Повече.
  • Русенският университет създаде "Форум за академична подкрепа на кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата 2019 г.".
  • Проф. Христо Белоев - носител на Годишната награда за наука "ПИТАГОР'13" и специалния приз "Мениджър в науката". Повече.
  • Университетът започна работа по проекта "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за постигане на прозрачност и ефективност". Подробно.
  • Стартира проектът "Развитие на електронните форми за дистанционно обучение в Русенския университет", финансиран от Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към МОМН.