​​Уважаеми колеги,

На този адрес можете да  следите конкурсите за редовни и задочни докторантури - http://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=competition/index

Други горещи новини за предстоящи конкурси, можете да следите на сайта "Развитие на академичния състав" на Русенски университет : http://kr.uni-ruse.bg/